Huna – Wyższe Ja i siła życiowa mana

Huna – Wyższe Ja i siła życiowa mana. Co to właściwie jest ? Wszystko wyjaśnię w tym artykule.

Huna – Wyższe Ja

Wyższe Ja w języku hawajskim nazywane jest „aumakua”. Wyższe Ja jest wielkim, godnym zaufania rodzicielskim duchem. Jest jak Bóg albo anioł stróż. Ale jednocześnie jest jedną z naszych trzech własnych części, obok średniego ja – świadomości i niższego ja – podświadomości. Jest częścią człowieka a także częścią boską, pośredniczy w ciągłym połączeniu z Bogiem. Wyższe Ja pomaga w wysyłaniu próśb do Boga, jeśli go się poprosi, bo nieproszone nie wtrąca się. Wyższe Ja to nasza boska część, ma bezpośredni kontakt z Bogiem i innymi wyższymi siłami.
Symbolem Wyższego Ja jest światło. To jest nasz ideał do którego dążymy, odpowiada za nasz postęp w rozwoju duchowym, za twórcze umiejętności. Wyższe Ja posiada dostęp do wielkiej wiedzy, bez konieczności uczenia się.

Kontakt z Wyższym Ja

W jaki sposób możemy skontaktować się z naszym Wyższym Ja, przekonać się że ono naprawdę istnieje? Możemy poprosić o znak – obraz, dźwięk lub zapach, i czasem przyjdzie błysk światła, wizja, dźwięk pięknej, niebiańskiej muzyki w uszach, lub wonny aromat.
Wyższe Ja jest ciągle gotowe do kontaktu, chce nam pomagać i wskazywać drogę. Kontakt z nim jest za pomocą szóstego zmysłu, intuicji. Może być przywoływane, aby przekazało nasze życzenia i marzenia siłom wyższym, istotom stojącym wyżej w rozwoju od człowieka.
Wyższe Ja to nasza część o mocy urzeczywistniania, manifestowania pożądanych stanów i sytuacji życiowych. Ono sprowadza Boga w nas zasięg. Ono we współpracy ze średnim i niższym ja sprawia że życzenia spełniają się, problemy zostają rozwiązane, tworzymy lepszą przyszłość. Wyższe Ja dobrze wykorzystywane i szanowane przyciąga do nas cuda.

Huna – Wyższe Ja i siła życiowa mana
Huna – Wyższe Ja i siła życiowa mana

Mana – siła życiowa

Kahuni uważali, że istnieje coś jak substancja, siła życiowa, nazywali ją „mana”. Manę symbolizowali wodą. Mana płynie jak woda, wypełnia rzeczy i osoby jak woda, może również wyciekać, jeśli nie będzie prawidłowo wykorzystywana.
Niższe ja pobiera manę z powietrza poprzez oddech oraz z pożywienia. Część gromadzi w czymś w rodzaju swojego ciała eterycznego, a część oddaje średniemu ja i Wyższemu Ja. Dzięki manie średnie ja może myśleć, tworzyć, działać i używać siły woli. A Wyższe Ja dzięki manie ma energię na użycie swojej mądrości i wiedzy, a także na przekazywanie próśb do sił wyższych.

Zwiększenie ilości siły życiowej

Ilość many, siły życiowej można zwiększyć, w razie potrzeby człowiek poprzez odpowiednie ruchy ciała, intencję i wizualizację ma dostęp do narzędzi tworzenia dodatkowej energii. To jest potrzebne do uzdrawiania, wysyłania próśb, tworzenia cudów. Nie tylko potrzebne, wręcz konieczne, bez dodatkowego ładunku energii nic się nie zadzieje.
Hawajczycy wierzyli, że mężczyzna pobiera energię z nieba, a kobieta z dołu, z ziemi. W związku z tym podczas specjalnego, głębokiego oddychania dla zebrania energii, mężczyzna powinien wizualizować sobie że otrzymuje energię z góry, a kobieta – że pobiera energię z dołu.
Niższe ja potrafi produkować manę, robi to na co dzień. Pobiera powietrze i pożywienie i przekształca je na energię do normalnego funkcjonowania organizmu. Niższe ja przyjmuje sugestie bez oceniania. Więc je średnie ja, świadomość, wytłumaczy mu co ma zrobić – wyprodukować dodatkową energię, i po co – dla wysłania prośby, niższe ja z chęcią takie
polecenie wykona.
Dodatkowa energia przed prośbą, modlitwą, połączeniem z wyższymi istotami jest konieczna. Inaczej człowiek zużywałby swoją zwykłą, codzienną energię, a to osłabia jego organizm.

Ćwiczenie – fontanna many

Mana jest jak woda, może płynąć, może wypełniać osobę. Jeśli chcesz zebrać obfity zapas many, wyobraź sobie że wraz z oddechem wpływa w twoje ciało mana (dla mężczyzny przypływa z góry, dla kobiety przypływa z dołu). Many jest coraz więcej i więcej, aż wypełni całe ciało, przelewa się przez czubek głowy i wypływa na zewnątrz jak w fontannie. Ciało jest fontanną, a mana płynącą w fontannie wodą.

Modlitwa Huny

Czym różni się od zwyczajnej, klasycznej modlitwy? W klasycznej modlitwie cała moc pochodzi od Boga, człowiek nie mający mocy zwraca się z prośbą do siły wyższej.

W modlitwie Huny człowiek zwraca się do Boga, ale jednocześnie oddaje mu część swojej siły życiowej. Wyższe Ja dostaje dodatkową energię, aby jego duchowa istota dostała ziemską moc do przekształcania gęstego, ziemskiego poziomu.

To jest pierwsza składowa część modlitwy – przekazanie many do Wyższego Ja. Pozostałe składowe to stworzenie obrazu jaki chcemy przekazać w modlitwie, obrazu do spełnienia, oraz późniejsze przeobrażenie tego obrazu w rzeczywistość teraz lub w przyszłości. To jest jak zasianie nasionka. Dajemy nasionko – nasze prośby, a jednocześnie energię – wodę do podlania.

Święta woda

Jeszcze raz – jak tworzyć dodatkową energię życiową. Stoisz lub siedzisz, wykonujesz powolne, głębokie oddechy. Wyobrażasz sobie wizualnie jak siła życiowa gromadzi się w organizmie jak woda, wypełnia całe ciało, przelewa się i wypływa przez głowę.

Ta woda która się przelewa jest przekazywana Wyższemu Ja. Ono przyjmie ją i przeobrazi w „mana-loa”, świętą wodę, wodę życia. Część jej zostanie użyta do realizacji twoich próśb i marzeń. Dobrze jest też część oddać dla innych ludzi, którzy modlą się o pomoc. Reszta energii, nie wykorzystana, zostanie oddana z powrotem przez Wyższe Ja jako „deszcz błogosławieństw”.

Jak oddać manę Wyższemu Ja?

W chwili kiedy woda przelewa się, wyobrażamy sobie że nawiązujemy kontakt z naszym kochającym duchem rodzicielskim, który jest jak matka i ojciec jednocześnie. Wyobrażamy sobie sznur aka, niewidzialną nić łączącą nas z Wyższym Ja. Przez sznur aka ofiarujemy dodatkową manę, jako szczery dar do użycia dla naszego największego dobra i szczęścia, a także dla dobra innych ludzi.

Robimy około pół minuty przerwy. Wtedy my odprężamy się i dajemy przestrzeń niższemu ja do wykonania swojej pracy, najlepiej myśląc o nim po imieniu. Na koniec mówimy „Nie płynie już. Działanie jest zakończone. Pozwól opaść deszczowi błogosławieństwa. Amen.”

Huna – Wyższe Ja – Podsumowanie

Najpierw tworzysz w duchu jasny, klarowny obraz tego czego pragniesz do przekazania Wyższemu Ja jako wzorzec do ukształtowania pożądanej przyszłości.

Gromadzisz duży ładunek siły życiowej many i wydajesz polecenie niższemu ja aby stworzyło kontakt z Wyższym Ja w postaci sznuru aka, i przekazało mu obraz oraz energię.

Powtarzaj ten obraz, opisuj ze szczegółami stan jaki chcesz osiągnąć, szczególnie zwracaj uwagę na to żeby czuć emocje jak to się spełni, radość, ekscytacja, łzy szczęścia – wtedy to działa.

Kim jestem?

Wróżka Anna Żarek
Jestem coachem matrycy energetycznej, wróżę z kart tarota i wahadełka.

Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, rozwój duchowy i osobisty.

Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi i innych.

Przyjmuję klientów na indywidualne sesje osobiste, telefoniczne i online.